Dân chúng Bắc Cali kinh ngạc vì “thần y” của thầy Võ Hoàng Yên đến từ Việt Nam