Không Chỉ Ở California, Dallas Cũng Hạn Chế Dùng Nước

dallas
By dallas April 17, 2015 02:24

Không Chỉ Ở California, Dallas Cũng Hạn Chế Dùng Nước

Dân Việt Dallas – Mới chưa đầy một năm trước đây, thành phố Dallas đã áp dụng kế hoạch hạn hán dự phòng, nhằm giảm thiểu thiệt hại từ việc mực nước ngày càng thấp tại các hồ và hồ chứa nước trong thành phố. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này sẽ được thực hiện khi mực nước xuống thấp 35%.

Trong tháng 12 vừa rồi, mực nước đã xuống quá mức giới hạn này và ngày 2 tháng Giêng vừa qua, nguồn nước cung cấp của Dallas đã xuống 35.36%.

Các biện pháp sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng tư năm nay do các gia đình dân cư và cơ sở thương mại dùng ít nước trong mùa đông. Vào thời điểm đó, ngoài việc hạn chế dùng nước tưới hai ngày một tuần như các năm trước đây, thành phố sẽ thực hiện các biện pháp thực thi dân sự, cấm một phần việc rửa xe cá nhân và cấm sử dụng nước vào những mục đích tiêu khiển nếu như những mục đích này gây nước chảy.

Những ai không tuân theo những quy định này sẽ đối mặt với mức phạt ít nhất $250 và nhiều nhất là $2,000. Nhân viên thực thi của thành phố sẽ dán một giấy cảnh cáo trước nhà người vi phạm và gởi một bảng sao đến địa chỉ dịch vụ.

Cùng thời điểm này năm 2014, nguồn nước của Dallas xuống 27.7%, và đó là năm khô hạn nhất thứ 13 trong kỷ lục. Nếu khô hạn vẫn tiếp tục, thành phố chắc chắn sẽ tiếp tục thực thị giai đoạn hai và giai đoạn ba trong kế hoạch dự phòng. Giai đoạn hai sẽ bắt đầu khi nguồn nước cung cấp ở mức 50%. Lúc đó, việc nước tưới sẽ bị giới hạn 1 tuần một lần. Ở giai đoạn ba, khi mực nước xuống còn 30% ở mức bình thường, người ta sẽ kêu gọi loại bỏ tất cả mọi hoạt động tưới nước ở ngoài trời, ngoại trừ đài phun nước và cây.

Hương Giang (Nguồn: dallasoberver.com)

 

 

dallas
By dallas April 17, 2015 02:24

Bình Luận

blog comments powered by Disqus

Bài viết cùng chuyên mục